#prataomdet

http://idsn.com/laptop-repairs-adelaide/

robaxin 750 Under veckan har uppropet “prata om det” spridit sig på nätet med orkanstyrka. Alla pratar om det.
Om sex. Om att sätta gränser. Om gråzoner mellan övergrepp och obehagskänslor. Om respekt.

Läs mer här. #prataomdet på Twitter. Prata om det på Facebook.

Och lyssna på låtarna från den gemensamma spellistan på temat.

En kommentar till “#prataomdet”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.