Journalistroll-listan

buy a heart lyrics You walk into the room, with your pencil in you hand / You see somebody naked and you say: ”Who is that man?”
You try so hard, but you don’t understand / Just what you’ll say when you get home
Because something is happening here, but you don’t know what it is
Do you, Mister Jones?

buy cheap Lyrica online Bob Dylan skrev (antagligen) Ballad of a Thin Man om en journalist som inte begrep hans musik och texter, men nog känns den passande även i en tid som denna, när journalistrollen befinner sig i upplösning som en följd av medieutvecklingen.

Här kommer alltså en journalistroll-lista, inspirerad av debatten med samma namn.

Och för övrigt kan man notera följande: Det är nästan lättare att hitta mediekritik på Spotify än i svenska dagstidningar.

Lyssna på låtarna i Spotify.

• Tom Paxton

• 10 cc

• Don Covay

• Adam & The Ants
• Lonnie Donegan
• Morrissey
• Pete Seeger
• Joe Jackson
• Billy Bragg

En kommentar till “Journalistroll-listan”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.