Spotify-fynd i november 2013

http://versatilegrannyflats.com.au/14-external-side-view-of-belrose-granny-flat-2/ http://paterson-associates.co.uk/property/81-king-street/ Vi börjar månaden elektroniskt, så får vi se var det slutar.